zoek

Colloquium Cultuurmanagement - Goed bestuur voor Cultuur - Over corporate governance in de cultuursector

01/03/2012

Ochtend

9u00: onthaal

9u30: verwelkoming door Prof. dr. Rudy Martens, decaan van de Faculteit TEW van de UA

9u35: inleiding door Prof. dr. Annick Schramme, voorzitter Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement 

9u40: Prof. dr. François Matarasso, Honorary Professor, Centre for Cultural Research, Griffith University Australia and member of the Arts Council England
Approximate projections: Policy, governance and mapping culture's complexity

10u20: Dr. W.M. van den Goorbergh, (voormalig) voorzitter Werkgroep Cultural GovernanceNederland
De ervaringen met 'cultural governance' in Nederland

11u00: koffiepauze

11u20: Prof. dr. Philippe Naert, decaan Antwerp Management School 
Ervaringen uit het bedrijfsleven

12u00: Prof. dr. Marleen Denef, docent HUB en UA (Acerta leerstoel Social Profit), Vennoot Curia 
Social governance: one size fits all or not ?

12u40: afronding door dagvoorzitter, Prof. em. Guido De Brabander 

Middaglunch 
14u00: panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter met
Mark Lambrechts, voorzitter Raad van Bestuur Hermes Ensemble
Hugo Vanden Driessche, algemeen directeur Kaaitheater en voorzitter oKo
Hans Verbugt, intendant van deFilharmonie

15u00: koffiepauze

15u20: panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter met
Staf Pelckmans, directeur APB De Warande Tunrhout
Carmen Willems, directeur Gallo-Romeins Museum Tongeren
Danny Van den Bossche, voorzitter Raad van Bestuur Museum voor Schone Kunsten Gent 

16u20: slotbeschouwingen door dagvoorzitter 

Ceremonie

16u30: Overhandiging aan de minister van het rapport 'Aanbevelingen voor Cultural Governance'

16u45: Bekendmaking laureaat prijs voor een onuitgegeven studie van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement

16u50: bekendmaking laureaat Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement – Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement
door Minister van Cultuur Joke Schauvliege

17u00: voorzitter motiveert keuze van de laureaat

17u05: laudatio

17u15: afsluitende receptie

Info:
Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, Hof van Liere

Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht via het inschrijvingsformulier op de website van het Fonds voor Cultuurmanagement.Opgelet het aantal plaatsen in beperkt dus wees er snel bij.

www.fondsvoorcultuurmanagement.be