Programma presentatie veldanalyses kunstenveld 4 april

04/03/2011

Maandag 4 april 2011

VOORMIDDAG (10u00-12u00, onthaal om 9u30)

Op maandag 4 april 2011 stelt BAM in de voormiddag de sectorspecifieke veldanalyses en de nieuwe publicaties beeldende en audiovisuele kunst voor in twee afzonderlijke parallelsessies op verschillende locaties in Brussel:

  • Veldanalyse beeldende kunst: programma

frisseluchtlangeadem.jpgpresentatie: Valerie Verhack (Vanhaerents Art Collection), Dries Moreels, Sam Eggermont en Dirk De Wit (BAM)
kort statement: NICC en VOBK
moderator: Johan Pas (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen)
panel: Geert Goiris (kunstenaar), Wim Waelput (KIOSK), Heidi Ballet (Jan Mot, Komplot, curator), Leen Thielemans (coördinator bemiddeling M HKA), Peter De Graeve (Decaan faculteit architectuur en kunsten van de Associatie K.U.Leuven), Bert De Leenheer (Galerie Transit) en Michel Dewilde (CC Brugge)

Locatie: Gouden Zaal Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20 - 28, 1000 Brussel

Download hier 'Frisse lucht, lange adem - Historiek, cijfers en scenario's van het beeldende kunstveld in Vlaanderen' (pdf)

  • Analyse van het Vlaamse vertoning- en distributieveld: programma  

presevoorbijdevertoning.jpgntatie: Ann Overbergh en Maarten Alexander (BAM)
moderator: Erik Martens (CINEMATEK)
panel: Dorothée Van Den Berghe (regisseur), Tomas Leyers (Minds Meet), Pierre Drouot (VAF), Tinne Bral (Imagine), Marc Boonen (Open Doek), Patrick Deboes (Sphinx Cinema), Ludo Vangenechten (cinema Roxy), Toon Van Gils (COO Utopia sa) en Koen Theys (kunstenaar)

Locatie: Filmzaal Rits, A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

Download hier 'Voorbij de vertoning - Analyse van het Vlaams audiovisueel vertoning- en distributieveld' (pdf)

Lunch: wie graag blijft eten, wordt gevraagd om een bijdrage van 5 euro in de kosten van de lunch te betalen bij de ontvangst 's ochtends. Drank kan ter plaatse aangekocht worden in het Beurscafé. De lunch vindt plaats in het café van de Beursschouwburg.

Inschrijven voormiddagprogramma BAM via inschrijvingen@bamart.be. Gelieve bij uw inschrijving duidelijk te vermelden of u aan de sessie beeldende kunst of aan de sessie audiovisuele kunst deelneemt en of u graag blijft voor de lunch.   

In de voormiddag worden tegelijk ook de veldanalyses van de steunpunten Vlaams Theater Instituut en Muziekcentrum Vlaanderen voorgesteld aan respectievelijk de podiumkunsten- en muzieksector.
Inschrijving voormiddagprogramma Vlaams Theater Instituut
Inschrijving voormiddagprogramma Muziekcentrum Vlaanderen

NAMIDDAG (13u30-17u15)

In de namiddag wordt in het Vlaams Parlement het startschot gegeven voor de nieuwe structurele subsidieronde 2013-2016. De inzet van deze subsidieronde is zeer groot voor het kunstenlandschap: de krijtlijnen voor de komende periode worden er uitgezet. We moeten dit moment grijpen om in te spelen op uitdagingen zoals de economische en ecologische crisis, de vraag naar duurzaamheid van de praktijk, de veranderende positie van kunstenaars, nieuwe rollen voor kunstenorganisaties en de opkomst van een meer transnationale productiepraktijk.

Op het programma:

  • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege licht het strategische kader toe voor de volgende beoordelings- en beslissingsronde. Zij stelt in samenwerking met het Agentschap Kunsten en Erfgoed en de Adviescommissie het nieuwe 'draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet' voor.
  • De voorzitters van de beoordelingscommissie presenteren hun visietekst waarin zij aandachtspunten formuleren voor het kunstenlandschap van de toekomst.
  • insenouts.jpgDe kunstensteunpunten (VTi, VAi, Muziekcentrum Vlaanderen en BAM) presenteren gezamenlijke en sectorspecifieke veldanalyses: tendensen in het landschap worden cijfermatig in kaart gebracht en mogelijke toekomstpistes voor zowel sector als beleid worden gepresenteerd. Daarnaast presenteren het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds ook een stand van zaken.
  • Een pittig debat onder leiding van Chris Keulemans. 
  • En tot slot de presentatie van het charter betreffende de beoordelings- en beslissingsprocedure in het kader van het Kunstendecreet voor de structurele ronde 2013-2016. Het charter reikt een aantal spelregels aan om een hertekening van het landschap mogelijk te maken. Initiatiefnemers zijn het VAi, Muziekcentrum Vlaanderen, VTi, BAM, Demos, oKo, VOBK en NICC.
  • Op het einde van de namiddag wordt u een receptie aangeboden.

Locatie: Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

 Door de grote belangstelling werden de inschrijvingen voor het namiddagprogramma afgesloten. U kunt nog wel intekenen op de wachtlijst via deze link. U krijgt dan op 31 maart bericht of u eventueel toch nog kunt deelnemen.

Indien u er door omstandigheden toch niet kunt zijn, gelieve ons dan tijdig te verwittigen via communicatie@vti.be.

Inschrijven voor het voormiddagprogramma is wel nog mogelijk.