prev next
º1983, Leuven (B)
W: www.rinusvandevelde.…
  • kunstenaars
  • tekenkunst

Rinus Van de Velde

Het werk van Rinus Van de Velde (Leuven, 1983) kan gezien worden als een doorgedreven poging om bestaande beelden en verhalen in te schakelen in een gemythologiseerde (kunstenaars)biografie die bestaat uit tekeningen en verhalende teksten. Aanvankelijk zocht hij daarvoor vooral inspiratie in een archief van gevonden beelden, die hij gebruikte als bronnenmateriaal voor potlood- en houtskooltekeningen op papier. Voor zijn recente, monumentalere en eerder ‘schilderkundige’ houtskooltekeningen op canvas — zie bv. zijn solotententoonstellingen voor Patrick Painter (L.A.) en CAC Malaga — vertrekt hij in de eerste plaats van zelfgenomen, geënsceneerde foto’s, die verwijzen naar uiteenlopende iconografische tradities: de schilderkunst van de oude meesters, de klassieke portretfotografie, de Hollywoodfilm.

Dat levert gestileerde, vaak nadrukkelijk geposeerde snapshots op uit een pseudoheroïsch verhaal dat zich afspeelt in een parallel universum, waarin de kunstenaar steeds opnieuw kan beginnen met een ander leven, een ander kunstenaarschap. Achter die strategie schuilt een verlangen om in het beeld te kunnen stappen, misschien zelfs erin te verdwijnen. Door zijn kunstenaarschap voortdurend in scene te zetten, tracht Van de Velde namelijk ook het verschil tussen leven en werk op te lossen, of liever: in zijn werk — of ook, letterlijker, zijn atelier — te leven. Daar kan hij — en in zijn verlengde ook de toeschouwer — immers vrij door een oneindig beeldend universum bewegen en zich identificeren met alle mogelijke alter ego’s (uiteraard kunstenaars, maar ook andere ‘helden’, zoals muzikanten, sportfiguren, wetenschappers). Terwijl hij steeds weer beelden en imago’s toevoegt aan zijn visueel erg herkenbare mythologie, stelt hij de keuze voor een monolithisch kunstenaarschap uit. Anders gesteld, zou men kunnen zeggen dat Van de Velde via tekeningen met een sterke eigen signatuur, paradoxaal genoeg probeert een totaalkunstenaar te worden die alle mogelijke kunstenaars omvat.