prev next
º1951, Antwerpen (B)
E:
W: www.zeno-x.com
  • installaties
  • mediakunst
  • videokunst
  • kunstenaars

Anne-Mie Van Kerckhoven

Anne-Mie Van Kerckhoven is heel sterk geïnteresseerd in de relatie tussen kunst, wetenschap, politiek en sociale thema's. Haar multimediainstallaties, waarbij ze gebruikmaakt van audio, video, computer en Internet, getuigen van een gewelddadig kleurengebruik en harde technologische materialen die de kijker in een compromitterende positie plaatsen. Van Kerckhoven kijkt naar het obscene in de maatschappij vanuit een vrouwelijk standpunt. Sinds 1995 werkte ze met beelden waarin vrouwen een sleutelrol spelen, waarin ze vraagt waaruit pornografisch plezier bestaat. Haar agressieve beelden drijven op nihilisme. Ze weigert een moraliserend standpunt in te nemen.