BAM logo


13 oktober 2011
 
 

U ontving deze e-mail omdat u bent ingeschreven op een van onze mailinglijsten. Indien u dat wenst, kan u zich ten allen tijde verwijderen van onze lijst door hier te klikken.
De vorige nieuwsbrieven kan u raadplegen op onze website.
Reacties zijn steeds welkom: mail naar redactie@bamart.be
 
 

BAM-nieuws

Lezingenreeks Met nieuwsgierige blik 2011 - Stads- en regiomusea - identiteiten, collecties en aankoopbeleid

mnb.jpg

Vrijdag 28 oktober 2011, van 14u00 tot 17u00

Stads- en regiomusea zijn in de 21e eeuw een gesmaakte formule in West-Europa. Het voorbije jaar waren het STAM of MAS alomtegenwoordig in de media. Vele tienduizenden nieuwsgierigen kwamen ter plaatse een kijkje nemen. Deze instellingen zijn een bijzondere variant van wat men tegenwoordig ook 'identiteitsmusea' noemt. Wat zijn de gevolgen voor het verzamel- en aankoopbeleid? Zijn er speciale kenmerken of is er een evolutie merkbaar? Welke strategieën worden in de 21ste eeuw gecultiveerd? Speelt digitalisering een cruciale rol? Hoe verhoudt de (eigen of getoonde) collectie zich tot andere collecties (musea, archieven …) in de stad of streek? Is er afstemming tussen stads- of regiomusea?  

Op vrijdag 28 oktober 2011 organiseren het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en de steunpunten FARO en BAM in het STAM te Gent een namiddag met lezingen en discussies over de collectievorming en het aankoopbeleid van eigentijdse identiteitsmusea, in casu van steden en regio's of provincies.

Programma:

Tijdens het eerste deel van de middag is Engels de voertaal. Dr. Cathy Ross, director of Collections and Learning van het Museum of London licht het collectiebeleid van een van de bekendste stadsmusea ter wereld toe. Het Museum of London werd geopend in 1976 na een fusie van het Guildhall Museum (1826) en het  London Museum (1912). In 2011 werd het hele collectiebeleid van het Museum of London geëvalueerd, herdacht en op punt gesteld. Dr. Cathy Ross geeft in haar bijdrage tekst en uitleg bij de vroegere en huidige aanpak van het museum, de discussies die de afgelopen maanden gevoerd werden en de strategieën die daaruit voortvloeiden. De bevindingen van het Museum of London worden gekaderd in de bredere evoluties en debatten die de momenteel onder druk staande Britse museumwereld in de ban houden. De lezing wordt gevolgd door een discussie.

Het tweede deel van de namiddag verloopt in het Nederlands. De uit Vlaanderen afkomstige conservator Dr. Ann Diels gaat dieper in op de evolutie van en de experimenten in het Zeeuws Museum in Middelburg (Nederland). Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het museum wordt dit jaar een grondige publieke discussie gevoerd over het collectiebeleid, met name rond de rol van de bevolking van Zeeland in het verleden en in de huidige digitale maatschappij. Het jubileumjaar wordt opgevat als een proeftuin om mogelijke rollen voor het publiek in collectiebeleid uit te testen. Welke rollen spelen hedendaagse kunstenaars? Welke rollen zijn er voor museumprofessionals?

Gastvrouw en directrice Christine De Weerdt licht toe welke strategieën het STAM gebruikt ten opzichte van de collecties van erfgoed en geschiedenis van Gent. Welke visies werden de voorbije jaren jaren ontwikkeld? Wat zijn de ervaringen een jaar na de opening van het stadsmuseum? Is er een aankoop- en/of collectiebeleid? Welke rollen spelen bewoners en professionals in Gent hierin? Hoe is de verhouding met de collecties in musea, archieven, bibliotheken en andere organisaties in en buiten Gent?

Dr. Marc Jacobs (FARO) licht enkele andere relevante cases toe (Musée de Flandre in Cassel, Limburgs Museum) om de discussie (in het Nederlands) in te leiden en te voeden.

Info:
28 oktober 2011, van 14u00 tot 17u00
STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent (www.stamgent.be)
Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en kan via inschrijvingen@bamart.be

 

top

Eindevenement Archipel - Een netwerkvisie voor digitale duurzaamheid

Woensdag 16 november 2011

archipel.jpgDe 21ste eeuw is digitaal. De Vlaamse kunsten- en cultureel erfgoedsector beseft dat en wil mee op de digitale trein. Maar digitaliseren we wel duurzaam en voor een lange termijn? Zullen we onze gedigitaliseerde collecties nog makkelijk terug kunnen vinden en opnieuw kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld in het klaslokaal of wanneer we een online tentoonstelling willen opzetten? En kunnen we onze digitale collecties gaan koppelen aan andere collecties en op die manier rijker maken? Wat met de juridische struikelblokken? En essentieel, hoe doen we dit technisch?

In het onderzoeksproject Archipel onderzochten we deze vragen. En we ontwikkelden een prototype van een genetwerkte, digitale infrastructuur voor de archivering en ontsluiting van multimediale content uit de cultuur- en cultureel erfgoedsector. Tijdens de onderzoeksperiode konden diverse organisaties (archieven, podiumkunsten, cultureel erfgoedorganisaties, bibliotheken, musea) er hun archieven op aansluiten.

Met Archipel hebben we een belangrijke bijdrage geleverd tot de technologische innovatie van langetermijnarchivering. We ontwikkelden een langetermijnvisie voor digitaal archiveren en voor het digitaliseren van bewegend beeld en geluid. En we namen de mogelijkheden van Creative Commons als antwoord op de juridische problemen onder de loep.

Programma

9u00: Registratie en koffie

10u00: Verwelkoming  | Dries Moreels (BAM)

10u15: Keynote - Digital Strategies Now! | Nick Poole (Collections Trust/Culture Grid)

11u00: De weg naar duurzame digitale archivering en ontsluiting | Eva Van Passel en Gert Nulens (IBBT-SMIT)

11u30: Pauze

12u00: Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen: bekendmaking | Bart De Nil (FARO) en Rony Vissers (Packed)

12u15: Een Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering in voorbereiding | Debbie Esmans (Raadgever cultuur en media Minister Ingrid Lieten)

12u30: Lunch

13u30: Parallelsessies

15u00: Pauze

15u30: Parallelsessies

17u00: Receptie

Info:
16 november 2011
Locatie: deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen
Bekijk het gedetailleerde programma op www.archipelproject.be/...
Bekijk de teaser op YouTube
Deelname aan dit evenement is gratis. Verplicht te registreren via events.ibbt.be/...
Meer informatie over het project op www.archipelproject.be

top

Oproep - E-CULTURE FAIR 2011 - vrijwilligers

ECF_klein.jpgE-CULTURE FAIR 2011 is op zoek naar vrijwilligers:

 • vooraf voor promo en buzz over ECF (posters, flyers, tweets, Facebook: spread the word!)
 • tijdens voor onthaal, gidsen, verslaggeving, opbouw en afbraak en ondersteuning allerhande.

Heb je zin om mee te doen en ben je vrij op 15, 16, 17 november, mail dan naar eculturefair@gmail.com!

Er wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Tijdens de voorbereiding kan gewerkt worden vanuit Antwerpen of van thuis uit, tijdens de opbouw wordt in Hasselt gewerkt.

E-CULTURE FAIR 2011 is dé plek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de digitale cultuur van vandaag en morgen. Het is een showcase van Vlaamse innovatieve projecten die het resultaat zijn van samenwerkingen tussen cultuur, creative industries, onderzoek en onderwijs.

Info:
www.eculturefair.be

ECF 2011 op Facebook en Twitter

 

 

 

top

Nieuws

Meerderheid cultuur- en jeugdorganisaties beschouwt cultuureducatie als hun opdracht

Bijna 6 op de 10 cultuur‐ en jeugdorganisaties beschouwen cultuureducatie als hun opdracht. Dat blijkt uit het onderzoek 'Veldtekening cultuureducatie' dat op 10 oktober 2011 in het Antwerpse kunstencentrum Villanella aan de sector werd voorgesteld. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut HIVA‐KULeuven in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, in afstemming met Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet. Voor de eerste keer werd ook de Cultuurprijs voor Cultuureducatie uitgereikt. Winnaar is ART BASICS for CHILDREN uit Schaarbeek.

Het onderzoek 'Veldtekening cultuureducatie' van het HIVA‐KULeuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) liep van 1 januari tot 30 juni 2011. Via een enquête bij alle structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties en jeugdorganisaties (616 respondenten van de 1063), interviews en focusgroepen met sleutelfiguren gingen de onderzoekers na welke organisaties aan cultuureducatie doen en hoe ze dat doen. Naast een beschrijvende analyse bevat de studie een sterkte‐zwakteanalyse van de cultuureducatieve sector. Uit de conclusies zullen aanbevelingen worden gedistilleerd om de cultuureducatie nog sterker te organiseren en positioneren.

Het onderzoek maakt deel uit van een strategisch beleidskader Cultuureducatie dat de ministers Schauvliege en Smet vanuit hun bevoegdheden samen ontwikkelen. Dit moet de basis vormen voor hun beleidsmatige samenwerking inzake cultuureducatie. Naast een explicitering van hun visie op wat cultuureducatie is en wat dit vermag, zal het de gemeenschappelijke pijlers uitzetten voor gezamenlijke acties. Het beleidskader Cultuureducatie wordt voorgesteld op de Dag van de Cultuureducatie op dinsdag 24 januari 2012 in deSingel in Antwerpen.

De nood aan expertiseontwikkeling en expertise‐uitwisseling tussen cultuur, jeugd en onderwijs kwam als één van de belangrijkste behoeften naar boven in de gepresenteerde veldtekening. Vooruitlopend op het strategisch beleidskader willen beide ministers alvast de mogelijkheden onderzoeken om samen expertisenetwerken rond cultuureducatie te ondersteunen.

Cultuurprijs voor Cultuureducatie
Aan het einde van de studiedag heeft Vlaams minister Joke Schauvliege voor het eerst de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuureducatie overhandigd aan ART BASICS for CHILDREN (ABC). Door deze Cultuurprijs in het leven te roepen wil de minister het belang van cultuureducatie onderstrepen.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/cultuur en www.cultuurprijzen.be

Informatie over het onderzoek en de publicatie:
Vermeersch L. & Vandenbroucke A., Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT‐analyse, HIVA‐K.U.Leuven – ISBN 9789088360299, 187 blz., oktober 2011.
(http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/evenementen/vt‐cultuureducatie/)

top

Tentoonstellingen

VK - Bristol - Arnolfini - Museum Show - Part 1 & 2

Van zaterdag 24 september tot zondag 5 februari 2012

Een opvallende tendens in de moderne en hedendaagse kunst is die van musea die gecreëerd worden door kunstenaars. Dit vormt het onderwerp van een grootschalige tentoonstelling in Arnolfini.

Museum Show Part 1
Van 24 september tot 19 november 2011
Met: Museum of Contemporary African Art (Meschac Gaba), La Boîte-en-Valise (Marcel Duchamp), Museo Aero Solar, Museum of Conceptual Art (Tom Marioni), La Galerie Légitime (Robert Filliou), Schubladenmuseum/Museum of Drawers (Herbert Distel), Museum of Safety Gear for Small Animals (Bill Burns), Davis Lisboa Mini-Museum (Davis Lisboa), Museum of Projective Personality Testing (Sina Najafi & Christopher Turner), Museum of Revolution (Marko Lulic), Intuitive Galerie (François Curlet), Moon Museum (Forrest Myers), Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles (Marcel Broodthaers), Museum for Myself (Peter Blake), World Agriculture Museum (Asunción Molinos), Stemhokkenmuseum/Voting Booth Museum (Guillaume Bijl), A History of Art in the Arab World: Part 1_Chapter One_Section 139: The Atlas Group (Walid Raad), Museum of Ordure, Nasubi Gallery (Tsuyoshi Ozawa), Blackout Leica Museum (Sarkis), "I founded a fictitious museum in New York in '68 and collected 1,000,000 minutes of attention to show", (James Lee Byars), Museum of Failure (Ellen Harvey), From the Freud Museum, (Susan Hiller)...

Museum Show Part 2
Van 9 december 2011 tot 5 februari 2012
Met: Palestinian Museum of Natural History and Humankind (Khalil Rabah), Danger Museum (Øyvind Renberg & Miho Shimizu), Museum of American Art, Museum of Non-Participation (Karen Mirza & Brad Butler), Museum of Television Culture (Jaime Davidovich), Victoria and Alferd Museum (Åbäke), Hu Xiangqian's Museum (Hu Xiangqian), Museum of Forgotten History (Maarten Vanden Eynde), Museum of Incest (Simon Fujiwara), Museo Salinas (Vicente Razo).

Info:
www.arnolfini.org.uk/...

top

Duitsland - Herford - Marta - Recently Unpacked - How Art Ages

Van 8 oktober 2011 tot 8 januari 2012

'Freshly Unpacked - How Art Ages' is een tentoonstelling met werken uit de depots van drie erg diverse collecties: LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Münster), S.M.A.K. (Gent) en Marta Herford. De installatie 'Wirtschaftswerte' van Beuys is het startpunt van deze inspirerende dialoog met foto's, schilderijen, installaties en objecten.

Deelnemende kunstenaars: Susanne Albrecht, Matthew Barney, Robert Barry, Joseph Beuys, Sergey Bratkov, Marcel Broodthaers, Peter De Cupere, Franky Deconinck (DC), H.F. Gaudenz von Rustige, Loek Grootjans, Jonathan Horowitz, C. Keller, Louise Lawler, Sol LeWitt, Richard Long, Pierro Manzoni, Danny Matthys, Navid Nuur, Prieto, Tobias Rehberger, Dieter Roth, Ulrich Rückriem, Wilhelm Sasnal, Julia Schily-Koppers, Oskar Schlemmer, Nedko Solakov, Pascale Marthine Tayou, Friedhelm Tschentscher, Gavin Turk, Aaron van Erp, Hannes Van Severen, Jan Vercruysse, Rudolph von Normann, Lois Weinberger en Jens Wolf

Info:
marta-herford.info

top

Spanje - Barcelona - Fundació Antoni Tąpies - In the First Circle. A Project by Imogen Stidworthy

Van 7 oktober 2011 tot 5 februari 2012 loopt in Fundació Antoni Tàpies de tentoonstelling 'In the First Circle. A Project by Imogen Stidworthy', met onder meer Thierry De Cordier en Willem Oorebeek.

Deelnemende kunstenaars: Caroline Bergvall, James Coleman, Phil Collins, Jasper Coppes, Danica Dakić, Thierry De Cordier, Fernand Deligny, Werner Feiersinger, Andrea Fisher, Dominique Hurth, Christopher Knowles, Aglaia Konrad, Rashid Masharawi, Paul McCarthy, Asier Mendizabal, Rabih Mroué, Palle Nielsen, Willem Oorebeek, Bas Princen, Alejandra Riera, Salome Schmuki, Imogen Stidworthy, Antoni Tàpies, Matthew Tickle, Hajra Waheed, Bing Wang

Curators: Paul Domela (Curator), Imogen Stidworthy (Curator)

Info:
Van 7 oktober 2011 tot 5 februari 2012
www.fundaciotapies.org/...

top

In de media

Canvas - Goudvis - Hans Op de Beeck - Perfecte illusies

Hans Op de Beeck (°1969) wil iets vertellen over deze tijd. Of hij nu een film regisseert, een sterrenhemel schildert, een draaimolen bouwt of een luxeschip in plexiglas: telkens weer houdt hij ons een spiegel voor. Tot we de barst zien. Telkens weer lokt Op de Beeck ons in zijn wereld vol schoonheid. Maar er wringt iets, bij nader inzien.

Het werk van Hans Op de Beeck omvat sculpturen, installaties, films en foto's, tekeningen, schilderijen, muziek en tekst. Maar welke techniek hij ook gebruikt, alles is fictief en geënsceneerd. Kamergroot of in miniatuur: het decor waarin we leven is zijn medium. Telkens weer zoekt, schaaft, wikt en weegt hij, met als doel een juiste dosering tussen ratio en emotie te vinden. Hij wil toegankelijk werk maken, maar de stilte en rust die hij creëert is intrigerend en dwingt ons tot reflectie.
Goudvis peilt naar zijn inspiratiebronnen, toont sleutelwerken en gaat in gesprek met de kunstenaar. Daarnaast komen leermeesters, critici en verzamelaars aan het woord. We zien hem aan het werk in zijn atelier, in New York en Amsterdam en volgen hem tijdens de uitvoering van het project 'Cruiseliner' met als eindpunt de tentoonstelling 'Sea of Tranquillity' in Brussel.

Met medewerking van Roel Arkesteijn (curator), Lena Dubois (verzamelaar), Kurt Geraerts (medewerker studio Hans Op de Beeck), Luc Tuymans (oud-docent), Nicolas de Oliveira (docent Metropolitan University London), Marie-Pascale Guildemyn (docente Sint-Lukas Brussel), Janwillem Schrofer (oud-directeur Rijksacademie Amsterdam), Nicky Oxley (docent Metropolitan University London), Mario Cristiano (Galleria Continua San Gimignano).
Regie : Rita Mosselmans
Interview : Chantal Pattyn

Info:
Goudvis – Hans Op de Beeck: zondag 16 oktober, 20u50 op Canvas
cultuur.canvas.be/category/goudvis/goudvis-deze-week

top

Canvas - De Canvasconnectie - Ronald Noorman

Zondag 16 oktober 2011 om 20u15
Herhaling zaterdag 22 oktober 2011 en maandag 17 oktober op Canvas+

De Canvasconnectie laat de kijker op een originele manier kennismaken met het recente werk van kunstenaars en vormgevers. Elke week gaat De Canvasconnectie op bezoek bij één kunstenaar. We zien hem of haar in volle voorbereiding van nieuw werk. Tegelijk maakt de kunstenaar een keuze uit een album met werk van collega's en geeft daar zijn appreciatie bij.

Ronald Noorman

Vaak bestaan de werken van Ronald Noorman uit niet meer dan enkele lijnen in krijt of houtskool en een aantal losse, open toetsen in gouache. Soms is er een kleuraccent, vaak ook gebruikt Noorman alleen zwart, want daarvan houdt hij het meest. De beperking tot het hoogst noodzakelijke gaat gepaard met een grote directheid. Intuïtie is een drijvende kracht. Noorman werkt aan meerdere tekeningen tegelijk, op zijn knieën op de grond, met zijn tekenmaterialen om zich heen. Zo is de afstand tussen hoofd, hand en beeld, zowel letterlijk als figuurlijk, 't kleinst…

Info:
cultuur.canvas.be/...

top

Opleidingen

Nieuwe opleiding 'Expert Class Management van Cultuurorganisaties' in Brugge

Deze Expert Class richt zich tot professionals in de cultuursector met een leidinggevende, coördinerende of zakelijke functie. De Expert Class is een realisatie van Brugge Business School (BBS) en is tot stand gekomen in nauw overleg met het culturele werkveld.

Het programma biedt u in 19 sessies een inleiding in verschillende aspecten van (zakelijk) management voor cultuurorganisaties. Ervaren docenten met grote affiniteit met de cultuursector zorgen voor een intense mix van theorie en praktische inzichten. 

Het programma is opgebouwd rond 4 modules:

 • Introductie Management Cultuurorganisaties
 • HRM
 • Financiering en fiscaliteit
 • Juridische topics

Info:
www.bruggebusinessschool.be
Klik hier voor het programma

top

Opleidingsaanbod Kunstenloket najaar 2011

 • ABC van de BTW (nieuw)
  meer informatie en inschrijven hier
 • BTW internationaal (nieuw)
  meer informatie en inschrijven hier
 • Contractonderhandeling (nieuw!)
  meer informatie en inschrijven hier
 • Meet & Greet Beeldende Kunsten internationaal (nieuw!)
  meer informatie en inschrijven hier
 • Het sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaar (laatste plaatsen!)
  meer info en inschrijven hier
 • Boekhouding voor de zelfstandige kunstenaar en creatieveling (laatste plaatsen!)
  meer info en inschrijven hier
 • Time management voor kunstenaars en creatieveling (laatste plaatsen!)
  meer informatie en inschrijven hier
 • Stratego voor kunstenaars
  meer informatie en inschrijven hier
 • Winter School 2011 (laatste inschrijvingsdagen!)
  meer informatie en kandidatuur hier

Info:
www.kunstenloket.be

 

top

Activiteiten

Kasterlee - Frans Masereel Centrum - project bolwerK - Interpunctie - Self-archiving as a mutual perspective

Interpunctie als moment. De jarenlange praktijk van bolwerK en haar archief vormt de aanleiding om samen te komen in het Frans Masereel Centrum in Kasterlee. Via het bevragen van de betekenis van (zelf)archiveren en het verzamelen van documentatie van voorbije projecten, actualiseert Interpunctie het verhaal en de identiteit van bolwerK. Door in te gaan op het bestaan van dit open gezelschap wordt het persoonlijke geheugen geactiveerd, gecultiveerd en geconstrueerd.

Er zijn drie publieke momenten gepland:
16 oktober 2011: G_I_Y_ Gather it yourself - coming together 

23 oktober 2011: RE:CONNECT - Link missing - form follows invitation - Dutch Design Week
27 oktober 2011: Disclosing the disclosure - meta-event of the research

Info:
www.ooooo.be/interpunctie/index.php
www.fransmasereelcentrum.be

top

Projectweek - UCSIA - Kunst en Straat - lezingen en film

Kunstenstraat.jpgHet Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen stelt zich tot doel de kritische reflectie over cultuur, religie en gerechtigheid in de wereld van vandaag te stimuleren en organiseert daartoe deze lezingen met kunstenaars en kunstfilosofen en -sociologen. Tevens biedt dit initiatief ook de kans aan een 25-tal masterstudenten van de hogescholen voor beeldende kunsten, Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote-Hogeschool) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Hogeschool), en van het Centrum voor Cultuurfilosofie van de Universiteit Antwerpen om met de kunstenaars aan de slag te gaan in een intensieve workshop. Hiermee draagt UCSIA bij tot de vorming van kritische kunstenaars en cultuurfilosofen en stimuleert het de samenwerking tussen deze drie instituten die tevens deel uitmaken van de Faculteitsraad Kunsten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, die eind 2007 werd opgericht.

Ook dit jaar vinden er tijdens de projectweek enkele publieke evenementen plaats:

Klik hier om de pdf-brochure te downloaden.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Universiteit Antwerpen (kunstfilosofie), M HKA, Cinema Zuid, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Sint-Lucas Antwerpen.

Info:
Inschrijven verplicht via marijke.celis@ua.ac.be (opgelet: beperkte plaatsen!)
www.ucsia.org/...

top

Cultuurfestival - K.U.Leuven en Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent - Het on(ver)draaglijke

Van 19 t.e.m. 22 oktober 2011 organiseren de Faculteit Letteren van de K.U.Leuven en Sint-Lucas Beeldende Kunst - Gent een cultuurfestival rond de thematiek van 'Het on(ver)draaglijke'. De citaten van de Franse filosoof Jacques Rancière en de Duitse auteur en Büchnerprijs-winnaar Reinhard Jirgl maken tenminste dit duidelijk: dat het 'on(ver)draaglijke' een on-begrip en een grens-begrip is; je kan er inhoudelijk niet echt de vinger op leggen, elke voorstelling kan misschien enkel maar de limieten aftasten van wat draaglijk is en zelf – als voorstelling – ondraaglijk worden. Wat ligt er 'achter' die grens: het onnoemelijke of een ondraaglijke banaliteit?

Vier dagen lang wordt een interdisciplinaire en -artistieke belegering van "Het on(ver)draaglijke" ondernomen. Niet alleen in literaire lezingen, voordrachten en debatten, maar ook met een kortfilmvertoning, performances en een expositie worden de binnen- en buitengrenzen afgetast.

Verschillende facetten zullen hierbij centraal staan: het psychisch en fysiek on(ver)draaglijke (en trauma); het politiek on(ver)draaglijke (en mogelijke vormen van subversie en verzet); het esthetisch – en concreter visueel – on(ver)draaglijke (en de grenzen van het verbeeldbare); het retorisch on(ver)draaglijke (en de grenzen van het [politiek correct] zegbare) en zo verder.

Het is uiteraard niet de opzet van dit festival om het 'on(ver)draaglijke' eindelijk in kaart te brengen, maar wel om bij zowel deelnemers als publiek een intens denk- en verbeeldingsproces in gang te zetten, een intellectuele en artistieke oefening rond het 'on-'.

Info:
www.hetonverdraaglijke.be

top

Nieuwe reeks A-Z lezingen

header.jpgVanaf november zijn de A-Z lezingen terug en op het programma staan alweer een rist interessante sprekers.

De A-Z lezingen zijn een keurmerk voor interessante presentaties over design, architectuur en kunst. Vanaf 8 november kan je op de vertrouwde stek - de Zebrazaal van Z33 - terecht voor internationale namen en Belgisch topsprekers.

A-Z lezingen worden georganiseerd door Architectuurwijzer, de Provinciale Hogeschool Limburg (dpt. Architecture), MAD-faculty, Z33 en Design Platform Limburg (initiatiefnemer).

Sprekers:
Marie Sester, Luc Derycke, Bert Danckaert, Anna Tilroe, Andrew Blauvelt, Catalogtree, Star strategies + Architecture, Broekx-Schiepers, Raumlaborberlin, Koen Deprez, David Kohn Architects, Lisa Walker, Eric Joris, Tadashi Kawamata, Paul Atkinson, Thonik & Hugues Boekraad

Info:
De lezingen lopen van 9 november tot 10 mei 2011 (uitgezonderd kerst-, krokus- en paasvakantie, en de maand januari) en starten telkens om 20u00 in de Zebrazaal op de begijnhofsite van Z33 in Hasselt.
Alle lezingen zijn gratis.
Na elke lezing is er de mogelijkheid om iets te drinken en na te praten met de spreker.
Reserveer vooraf je plaats via www.a-zlezingen.be

top

Art Focus Gent - rondleiding S.M.A.K., bezoek galerie, atelierbezoek kunstenaar

23 oktober 2011

 • Rondleiding in S.M.A.K. - tentoonstelling Johan Grimonprez 'It's a Poor Sort of Memory that Only Works Backwards'
 • Bezoek galerie Tatjana Pieters, Opening show of the New Gallery Space
 • Atelierbezoek Johan De Wilde

Het S.M.A.K. toont een indrukwekkend overzicht met sleutelwerken uit het oeuvre van de Belgische regisseur en kunstenaar Johan Grimonprez (°1962). Drie ensembles, met video, storyboards en tekeningen, worden opgebouwd rond zijn vroegere films 'Kobarweng' en 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' en het recente 'Double Take'.

Tatjana Pieters beoogt de introductie en ondersteuning van Belgisch talent naast het promoten van internationale kunstenaars. De galerie functioneert als katalysator in de groei van de artistieke carrière en presenteert zo vaak kunstenaars nog voor ze zijn doorgebroken. Met het oog op samenwerking als een lange termijn relatie, werkt de galerie aan institutionele aanwezigheid van de kunstenaars die ze vertegenwoordigt, alsmede aan internationale promotie naar verzamelaars toe.

Johan De Wilde (°1964) staat bekend om zijn minutieuze potloodtekeningen waarin het beeld verdwijnt/verschijnt door de verbeelding en het oog van de toeschouwer. Met zijn tekentechniek bouwt hij het beeld op door het systematisch aanbrengen van lijnrasters. Zo ontstaan tekeningen gevangen tussen het abstracte en het narratieve.

11u00: rondleiding | S.M.A.K. (gratis kinderopvang voor Family)
12u30: lunch in 't Café
14u00: galerijbezoek Gent
15u30: atelierbezoek Gent

Info:
Reservatie vóór 20 oktober 2011: vmhk@scarlet.be, 09/240.76.25
Meer details op www.smak.be/...

top

Antwerpen - FotoMuseum - Lezing Peter Lindbergh en Klaus Honnef

Vrijdag 21 oktober 2011

Op vrijdag 21 oktober zijn Peter Lindbergh en Klaus Honnef te gast in het FoMu. Klaus Honnef, professor in de fototheorie en curator, gaat met Peter Lindbergh in gesprek over zijn werk.

Info:
Wanneer? vrijdag 21 oktober 2011 om 19u00 in het FoMu
Prijs? 5 euro, 3 euro voor studenten
Voertaal lezing: Engels
Reserveren aangeraden - 03/242.93.20.
www.fotomuseum.be/...

 

top

Publicaties

Publicatie - Community Art - The Politics of Trespassing

Boekpresentatie op 4 november 2011 in Tilburg

communityart.jpg'Every kind of change belongs to a form of community art', stelt de Italiaanse filosoof Antonio Negri. Het is de omkering van het gebruikelijke adagium dat community art een deel kan zijn van gewenste maatschappelijke veranderingen. Negri stelt niet alleen de community art, haar voorstanders en critici voor een uitdagende verantwoordelijkheid, maar iedereen in de samenleving die verandering wil teweeg brengen op sociaal, politiek, economische, technologisch of ecologisch vlak. Artistiek én collectief denken gaan hand in hand.

In 'Community Art' denken zowel artiesten als theoretici over artistieke en maatschappelijke bewegingen en blokkades in westerse en niet-westerse samenlevingen, op lokaal en mondiaal niveau, en in concrete artistieke praktijken en in concepten. Het resultaat is geen sluitend theoretisch model, maar een nieuwe en kritische herformulering van community art in de samenleving.

Met bijdragen van Tilde Björfors, Bertus Borgers, Paul De Bruyne, Luigi Coppola, An De bisschop, Miguel Escobar Varela, Jan Fabre, Alison M. Friedman, Pascal Gielen, Sonja Lavaert, Carol Martin, Antonio Negri, Alida Neslo, Tessa Overbeek, Lionel Popkin, Richard Schechner, Hein Schoer, Ricky Seabra, Jonas Staal, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Quirijn Lennert van den Hoogen, Hans van Maanen, Bart van Nuffelen, Karel Vanhaesebrouck, Zhang Changcheng

Info:
Samenstelling/redactie: Paul De Bruyne, Pascal Gielen
ISBN: 978-90-78088-50-9
€ 19,90  
www.valiz.nl/...

top

Publicatie - Kunsttijdschrift Vlaanderen - september 2011, nr. 337 - Een vernieuwend museumlandschap in Vlaanderen

vl337.jpgSedert enkele jaren is het museumlandschap in Vlaanderen grondig aan het wijzigen. Overal worden nieuwe musea gebouwd en/of krijgt het interieur een totaal nieuwe aankleding. Het gaat meestal om ingrijpende verbouwingen, zelfs om gedurfde nieuwbouwprojecten. Voorbeelden daarvan vinden we in alle Vlaamse provincies en niet alleen in grote steden, alhoewel Antwerpen, Gent, Brussel, Tongeren, Sint-Niklaas daar toonbeelden van zijn. Kunsttijdschrift Vlaanderen vond het de hoogste tijd om aan dit veranderende museumlandschap een themanummer te wijden. Het is echter niet de bedoeling om een opsomming te geven van de nieuwe of vernieuwde musea, wel zullen we proberen aan de hand van enkele thema's een beeld op te hangen van wat in de laatste jaren veranderd is. Meteen zullen we naar de toekomst kijken: hoe kan het management gekoppeld worden aan ideale conservatie? Wat gebeurt er met onze musea voor volkskunde? En met onze literaire huizen? Gaan toerisme en musea hand in hand?

Info:
www.kunsttijdschriftvlaanderen.be

top

Oproepen

Oproep - Prijs Beeldende Kunst 2011 van de Provincie Antwerpen

De Prijs Beeldende Kunst staat open voor alle professionele kunstenaars die onderdaan zijn van de Europese Unie en die geboren zijn in de provincie Antwerpen, er wonen, werken, studeren of er gestudeerd hebben. Deelnemers mogen niet ouder zijn dan 40 in het jaar van inschrijven en moeten dus geboren zijn na 1970.

De Prijs Beeldende Kunst wordt uitgeschreven voor alle hedendaagse beeldende uitdrukkingsvormen, media en technieken. De laureaat ontvangt 5000 euro en krijgt samen met twee geselecteerde deelnemers een tentoonstelling aangeboden in De Garage (ruimte voor actuele kunst) in Mechelen.

Hoe deelnemen?
Bezorg ten laatste vrijdag 25 november 2011, voor 17u00, een digitaal dossier in pdf-formaat aan het provinciebestuur van Antwerpen via www.provant.be. Vul het deelnameformulier in en voeg de pdf toe als bijlage. Het dossier bestaat uit een uitgebreid cv en een beschrijvende lijst van drie recente werken met duidelijke afbeeldingen van professionele  kwaliteit.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier

De jury zal een eerste selectie maken aan de hand van de ingezonden dossiers. Tijdens een tweede jurering worden de laureaat én de deelnemers aan de tentoonstelling bepaald. Voor deze tweede selectie kan de jury eventueel originele werken opvragen.

Info:
bob.daems@admin.provant.be

www.provant.be/...

top

Call for applications - International Studio & Curatorial Program (ISCP)

Geen deadline

The International Studio & Curatorial Program (ISCP) kondigt een open all aan voor zijn residentieprogramma. ISCP is een instelling voor opkomende en mid-career kunstenaars en curatoren van over de hele wereld. ISCP is een levendige community voor de hedendaagse kunstpraktijk. Het programma biedt residenten ruimte, tijd en ondersteuning om nieuwe projecten te ontwikkelen. De kunstenaars of curatoren in residentie krijgen toegang tot een ingerichte studioruimte, ontvangen regelmatig bezoek van critici, gaan naar musea, galeries en andere culturele plekken en nemen deel aan Artist Talks en Open Studios. Een residentie bij ISCP duurt gewoonlijk drie tot zes maanden, maar kunstenaars en curatoren kunnen ook een aanvraag indienen voor de periode van een jaar.

Info:
www.iscp-nyc.org/apply.html
ISCP, 1040 Metropolitan Avenue, Brooklyn, NY 11211
www.iscp-nyc.org

top

Oproep - Portfolioviewing door Peter Lindbergh

Zaterdag 22 oktober organiseert het FoMu een portfolioviewing door Peter Lindbergh. Fotografen en studenten fotografie kunnen met Peter Lindbergh in gesprek gaan over hun portfolio.

Info:
Wanneer? Zaterdag 22 oktober 2011 van 14u00 tot 17u00
Prijs? 75 euro, 50 euro voor studenten
Reserveren verplicht - 03/242.93.20

www.fotomuseum.be/...

top

Oproep - Stichting Vocatio - promotie 2012

Als u een vernieuwende, atypische of klassieke roeping heeft, dien dan uw kandidatuur in voor een beurs van 10.000 euro.

Voorwaarden om deel te nemen aan de selectie :

 • Tenminste 18 jaar en jonger dan 30 jaar zijn op 31 december 2011
 • Een echte roeping of levensproject hebben waarvan de verwezenlijking wordt tegengehouden door een gebrek aan financiële middelen
 • De Belgische nationaliteit bezitten of een duidelijke verankering in België hebben

Alle disciplines komen in aanmerking, ongeacht het studieniveau. Naast traditionele disciplines zijn vernieuwende projecten welkom. Enkele voorbeelden: wetenschappelijk onderzoek, spitstechnologie, milieu, actuele media, sociale zorg en psychologie, culturele verscheidenheid, geopolitieke roepingen, filosofische, sociologische, allemaal gerelateerd aan een wereld in volle verandering.

Laten we echter ook de traditionelere domeinen niet vergeten, zoals medische wetenschap, visuele en plastische kunsten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, therapie, etnologie, design, oceanografie enzovoort.

Bekijk de profielen van de 657 laureaten op www.vocatio.be, waar u beslist inspiratie vindt.

De dossiers dienen in het Frans of het Nederlands te worden ingediend, en u moet zich in één van de beide talen kunnen uitdrukken. De beurzen worden niet toegekend om studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te starten.

Info:
Modaliteiten en kandidaturen:
Het dossier is in te vullen via www.vocatio.be
In te vullen en terug te sturen tussen 12 september en 25 oktober 2011.

top

Wedstrijd - schilderkunst - Gaverprijs

Deadline 28 november 2011

Begin 2012 wordt in CC De Schakel in Waregem de veertiende Gaverprijs uitgereikt, tweejaarlijkse wedstrijd voor schilderkunst.

De jury bestaat uit Jo Coucke (Deweer Gallery), Norbert De Dauw (kunsthistoricus), Johan Pas (kunstcriticus, Academie Antwerpen), Marc Ruyters (ART) en Cindy Wright (kunstenares). De laureaat gaat naar huis met € 5000, de tweede prijs bedraagt € 2500, de derde prijs € 1000. De winnaar mag eveneens in het voorjaar van 2013 een tentoonstelling uitwerken in De Schakel.
Inschrijven gebeurt t.e.m. 28 november 2011.

Info:
Alle info, het reglement en het inschrijvingsformulier vind je op www.ccdeschakel.be/gaverpijs.

top

Vacature

Vacature - Nieuwe erfgoedorganisatie vzw i.o. - Algemeen Directeur (m/v)

Wie zijn we?
In januari 2012 komt een nieuwe erfgoedorganisatie tot stand door de krachtenbundeling van het Forum voor Erfgoedverenigingen vzw, Open Monumentendag Vlaanderen en Erfgoed Vlaanderen vzw. Samen bouwen we aan een nieuwe beweging die de vele erfgoedverenigingen op het terrein samenbrengt en ondersteunt. De nieuwe organisatie zal de rol opnemen van erfgoedbeheerder, expertisecentrum, ledenvereniging, erfgoedloket, steunpunt, belangenbehartiger en netwerkorganisatie. Zo krijgen erfgoedzorgers professionele bijstand, vrijwilligers meer armslag, ons erfgoed een stem en een gezicht, en wordt het publiek aangezet om dat erfgoed meer te beleven en te steunen. De nieuwe erfgoedorganisatie wil op termijn dan ook uitgroeien tot dé middenveldorganisatie in het Vlaamse erfgoedlandschap.

Functieomschrijving:

 • Als algemeen directeur draagt u eindverantwoordelijkheid voor het gehele beleid en functioneren van de organisatie. Daarvoor rapporteert u aan de bestuursorganen.
 • U neemt een proactieve rol op en als personeelsmanager staat u in voor aanwerving, personeelsbeleid, opleiding, competentiemanagement en motivatie. U creëert een aantrekkelijke werksfeer en integreert een positieve bedrijfscultuur en efficiënte interne communicatie om de doelstellingen met de nodige performantie te realiseren. U zorgt eveneens voor een vlotte integratie van bestaande en nieuwe personeelsleden binnen de nieuwe organisatie.
 • Bij de opstart van de nieuwe organisatie brengt u doordachte overgangsprocessen op gang en waakt u er over dat de verantwoordelijkheden op een adequate manier gedelegeerd worden zodat medewerkers meebeslissen en zich verder kunnen ontwikkelen. U zorgt voor voldoende interne stabiliteit en continuïteit, voor afdoende ambitie en bewaakt de onafhankelijke positionering.
 • U bent verantwoordelijk voor het professioneel kader, geeft leiding aan het managementteam en bouwt samen met de leidinggevenden de organisatiestructuur efficiënt en resultaatgericht uit.
 • U staat garant voor goede contacten met beleidsmakers, andere publieke en private erfgoedactoren, pers, publiek enz. U behartigt de externe belangen van de organisatie en hanteert daarbij een efficiënte en aansprekende communicatie met de buitenwereld.
 • Als netwerker zoekt u permanent en actief mee naar mogelijkheden voor alternatieve financiering en maakt daarbij gebruik van elke opportuniteit.

Uw profiel:

 • U behaalde een universitair niveau (master) door opleiding of equivalent door ervaring.
 • U bent een generalist doch bezit een sterke interesse in onroerend erfgoed, verenigingsleven en vrijwilligers(werk). Voor de inhoudelijke werking en expertise doet u een beroep op ervaren, gespecialiseerde en gedreven medewerkers.
 • U beschikt over bewezen managementervaring (kennis van en ervaring met peoplemanagement, leidinggeven, strategie, veranderingsprocessen, bedrijfsbeheer, financiering, innovatie) en hebt aantoonbare ervaring met een leidinggevende functie gedurende minstens 5 jaar. U heeft tevens succesvolle ervaringen met veranderingstrajecten.
 • U bent daadkrachtig én diplomatisch, werkt vanuit een langetermijnperspectief en beschikt over uitstekende communicatievaardigheden. U overtuigt op basis van inhoud, goede analyses en overleg met medewerkers en kiest voor een no-nonsense aanpak op alle vlak.
 • U bent sterk in visie en concepten en u bent in staat om een strategisch beleid (missie, visie, businessplan) uit te tekenen, permanent bij te sturen en vooral te implementeren.
 • U toont betrokkenheid en empathie bij alle medewerkers en geeft hen de ruimte om zelf gestalte te geven aan hun eigen verantwoordelijkheden. Uw luisterbereidheid en open communicatiestijl maken u tot hét aanspreekpunt voor medewerkers en partners. U bent enthousiast, motiveert, neemt zelf initiatief en stimuleert dat bij anderen.
 • U onderschrijft de missie, visie en waarden van de nieuwe erfgoedorganisatie en houdt rekening met de specificiteit en kansen van de non-profitomgeving. Anderzijds bieden uw kennis en ervaring een concrete meerwaarde en kans om de sector nieuwe inzichten en methodieken bij te brengen.
 • U maakt geen probleem van avond- en weekendwerk.

Het aanbod:

 • functie als algemeen directeur van een Vlaamse middenveldorganisatie, met leiding over 40 personeelsleden en een groeiend aantal vrijwilligers;
 • voltijdse betrekking met contract van onbepaalde duur (na proefperiode);
 • barema vergelijkbaar met niveau A211 (Vlaamse Overheid) en extralegale voordelen;
 • locatie: Erfgoedhuis den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen

Interesse in deze uitdaging? Herkent u zichzelf in dit profiel en wil u vooral samen met alle medewerkers die nieuwe erfgoedorganisatie uitbouwen? Mail dan vóór 15 november 2011 uw cv en motivatiebrief naar Adri van Aert via adri.vanaert@erfgoed-vlaanderen.be. U kan bij hem ook terecht voor meer inlichtingen op het nummer 0487/68.15.40. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Info:
www.eennaamvoorerfgoed.be
www.openmonumenten.be
www.forumerfgoedverenigingen.be
www.toekomstvooronsverleden.be

top
 
 
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM). Voor deze nieuwsbrief worden betrouwbare bronnen gebruikt. De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden. Het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst is niet verantwoordelijk voor eventuele weergave van foute informatie. Het BAM behoudt het recht de gemelde informatie al dan niet te publiceren in de nieuwsbrief. Het BAM geeft de beschikbare informatie door, maar claimt geen volledigheid. Om geen enkele email te ontvangen van BAM klik hier.

Het BAM wordt ondersteund door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.