BAM logo


11 juni 2009
 
 

U ontving deze e-mail omdat u bent ingeschreven op een van onze mailinglijsten. Indien u dat wenst, kan u zich ten allen tijde verwijderen van onze lijst door hier te klikken.
De vorige nieuwsbrieven kan u raadplegen op onze website.
Reacties zijn steeds welkom: mail naar redactie@bamart.be
 
 

BAM-nieuws

Trefdag Gentse cultuursector - Workshop BAM - e-cultuur

TREFDAG GENTSE CULTUURSECTOR - WORKSHOP BAM - E-CULTUUR
Donderdag 18 juni 2009 van 11u00 tot 13u00

Op donderdag 18 juni organiseert CIRCA (Cultuurcentrum Gent) de tweede editie van de jaarlijkse trefdag voor de Gentse cultuursector. BAM organiseert tijdens de trefdag van 11u00 tot 13u00 een workshop over e-cultuur. Er zal worden ingegaan op het gebruik van breedband binnen organisaties en hoe je met meerdere partijen die in elkaars buurt huizen kan samenwerken om die breedbandinfrastructuur te delen. Verwacht absoluut geen moeilijke theoretische of technische bespiegelingen maar een workshop over hoe je breedband concreet kan inzetten in je werking en hoe je er op een betaalbare en technisch haalbare wijze zou kunnen op intekenen.

Als bewoner van de Bijlokesite die in volle ontwikkeling is (De Bijloke Muziekcentrum, KASK, STAM, LOD, Les Ballets C. de la B., Kunstwerk[t]...) stelt BAM de volgende vraag: gaan we met zijn allen naast elkaar onderhandelen met telefonie- en breedbandaanbieders? Of maken we een analyse van hoe ieder van ons breedband kan en wil gebruiken? Kijken we of we die basisinvesteringen en breedbandinfrastructuur kunnen delen en welke aanbieders uit zowel de private én de publieke sector ons interessante voorstellen kunnen doen?
Niet alleen op de Bijlokesite maar ook op andere plekken in Gent zijn er concentraties van culturele organisaties die zich gelijkaardige vragen kunnen stellen.

De bewoners van de buurt van de Sainctelettesquare in Brussel hebben deze oefening al gemaakt. Dries Moreels van het Vlaams Theater Instituut zal deze workshop starten met een uiteenzetting van de resultaten van dat onderzoek: wat zijn de breedbandnoden van de verschillende organisaties? Wat zijn de voorstellen van private en publieke aanbieders? Hoe werden die voorstellen geanalyseerd en welke aanbevelingen en conclusies stellen de onderzoekers voor? Jensen Dehaes zal de onderzoeksresultaten aanvullen met bevindingen over draadloze toepassingen. Ann Overbergh zal ten slotte enkele voorbeelden tonen van hoe verschillende culturele organisaties in binnen- en buitenland van breedband gebruik maken. We laten bewust veel tijd voor vragen en discussie aangezien er op dit terrein nog geen pasklare oplossingen zijn, maar wel realistische en haalbare pistes.

Info:
Donderdag 18 juni 2009
Ontmoetingsruimte ZEBRASTRAAT, Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
circa@gent.be of 09/269.84.95
www.circagent.be

top

Beleid

Aanbevelingen van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het regeerprogramma van de aantredende regering.

AANBEVELINGEN VAN HET BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE REGERING.

Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering bundelen de diensten van de Vlaamse overheid hun krachten om een bijdrage aan het regeerakkoord van de regering te leveren. Deze bijdrage bevat een omgevingsanalyse, een beschrijving en evaluatie van het huidige beleid en aanbevelingen voor het beleid van de aantredende regering. De nieuwe regering kan zich op deze aanbevelingen baseren om het beleid tijdens haar regeerperiode vorm te geven.

Lees hier de bijdrage van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het regeerprogramma.

top

Nieuws

Eindejaarsactiviteiten kunsthogescholen Vlaanderen en Brussel 2008-2009

EINDEJAARSACTIVITEITEN KUNSTHOGESCHOLEN VLAANDEREN EN BRUSSEL 2008-2009

Naar jaarlijkse traditie worden ook dit jaar heel wat tentoonstellingen, voorstellingen en toonmomenten georganiseerd aan de kunsthogescholen in Vlaanderen en Brussel.
Hieronder een (voorlopig onvolledig) overzicht van de eindejaarsactiviteiten. Alle aanvullingen zijn welkom op redactie@bamart.be.

Artesis - Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Opening 26 juni 2009, vanaf 17u00
Tentoonstelling van 27 juni tot en met 2 juli 2009 (van 11u00 tot 17u00)
Tentoonstelling Afstudeerprojecten 2009

beeldhouwkunst - juweelontwerpen en edelsmeedkunst - fotografie - in situ³ - grafisch ontwerp - mode - schilderkunst - theaterkostuum - vrije grafiek

Blindestraat  - 'de Distel' en 'Bourla'
Hofstraat 15
www.artesis.be/academie

Karel de Grote-Hogeschool, Campus Linkeroever
LOCO 09 - Afstudeerprojecten Fotografie

Van 26 tot en met 28 juni vindt op Campus Linkeroever van de Karel de Grote-Hogeschool LOCO 09 plaats. Dit is de eindejaarstentoonstelling van de professionele bachelors fotografie die dit academiejaar afstuderen. U vindt er een overzicht van de verschillende disciplines binnen de hedendaagse fotografie waarin de studenten zich in hun laatste jaar specialiseerden.

Vrijdag tot zondag van 12u00 tot 17u00, zaterdag van 10u00 tot 17u00
Louis Frarynlaan 30, 2050 Antwerpen
www.kdg.be/...

Karel de Grote-Hogeschool, Campus Sint Lucas Antwerpen
Tentoonstelling masterproef
zondag 21 juni 2009, van 14u00 tot 18u00,
maandag 22 en dinsdag 23 juni 2009, van 18u00 tot 21u00 > nocturne

Eindejaarstentoonstelling
zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009, van 14u00 tot 18u00
www.kdg.be/...

KASK
Masterstudenten in de beeldende kunsten (Vrije Kunsten, Fotografie, Multimediale Vormgeving, Grafisch Ontwerp, Textielontwerp) en de professionele bachelors in de Interieurvormgeving stellen hun werken tentoon tijdens de KASKweek.
De officiële opening van de KASKweek vindt plaats op woensdag 24 juni om 20u00 op de Meetingpoint Campus Bijloke (J. Kluyskenstraat 6, 9000 Gent).
Tijdens de opening zijn alle locaties te bezichtigen van 20u00 tot 24u00.

U kan de tentoonstellingen bezichtigen van 25 juni tot en met 28 juni 2009, elke weekdag van 12u00 tot 19u00 en in het weekend van 10u00 tot 19u00.
www.kask.be/...

Op vrijdag 26 juni zijn de KASKfilms - afstudeerprojecten in Film en Animatiefilm - te bewonderen in Cinema Sphinx en Film-Plateau.
www.kaskfilms.be
.

La Cambre - Ecole nationale supérieure des arts visuels
Zoals elk jaar organiseert ook La Cambre een presentatie van de werken van de studenten op verschillende locaties in Brussel. Klik hier voor een lijst met alle tentoonstellingen.
www.lacambre.be

NARAFI
F/3.FOTO
Van 20 juni tot en met 25 juni 2009
van 8u00 tot 22u00
Fototentoonstelling eindwerken NARAFI
Tour & Taxis, Havenlaan 86 c, 1000 Brussel

Film
Projectie eindwerken 19 juni 2009 om 20u00
Ten Weyngaert, Bondgenotenlaan 54, 1190 Vorst
www.narafi.be

PHL Limburg

'EXIT 09' exposeert dit jaar op 3 verschillende locaties architectuur, interieurarchitectuur, grafisch ontwerp, juweelontwerp en vrije kunstwerken. Een interessante mix van experimenteel, onderzoekend, toegepast en vrij creatief werk.

Openingen op vrijdag 19 juni 2009 (om 20u00: Vrije kunsten en Juweelontwerp - Menebagebouw, Schippersstraat Hasselt). De exposities zijn gratis te bezichtigen op zaterdag 20 juni 2009 en zondag 21 juni 2009 van 10u00 tot 18u00.

De bachelor-eindejaarsexpo, een initiatief van de bachelorstudenten zelf, opent op vrijdag 19 juni 2009 om 21u00. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2009 is de expo te bezichtigen telkens van 13u00 tot 18u00. Zowel opening als tentoonstelling vinden plaats in de oude sporthal van de PHL, achter blok A, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt. 
cms.phl.be

RITS
Meer info op www.rits.be

Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent
'Point Final', het eindejaarsevenement van Sint-Lucas Beeldende Kunst

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009 vindt in de gebouwen aan de Zwartezustersstraat de eindejaarstentoonstelling van Sint-Lucas Beeldende Kunst plaats. De tentoonstelling is open vrijdag van 14u00 tot 18u00, zaterdag en zondag van 10u00 tot 18u00. Vrijdag en zaterdag start telkens om 18u00 een avondprogramma. Een gedetailleerd programma volgt snel.

Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent
www.kunst.sintlucas.wenk.be

Sint-Lukas Brussel
Transmission '09
Van 16 tot 21 juni 2009, Anneessens Brussel

Transmission '09 is het afstudeerproject van de studenten Transmedia. Studenten tonen op deze tentoonstelling het werk dat ze gerealiseerd hebben tijdens hun opleiding. Hun artistiek werk incorporeert de onderzoeksdisciplines die door de studenten werden gevolgd en focust op de interdisciplinaire kunstpraktijk.

Transmedia is een master-na-masteropleiding in de Audiovisuele en Beeldende Kunsten.
Vernissage op donderdag 18 juni 2009 van 18u00 tot 22u00

Anneessens (premetro), Ingang Fontainasplein, 1000 Brussel
www.transmission09.be
www.transmedia.be

Eindejaarstentoonstelling BA'09
Zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009, telkens van 14u00 tot 18u00

Tijdens de eindejaarstentoonstelling worden de beste werken van het afgelopen jaar tentoongesteld. De gebouwen van de hogeschool, maar ook van de kunsthumaniora en het avondonderwijs worden omgevormd tot één grote tentoonstellingsruimte.

www.sintlukas.be/...

top

Deurle - Museum Dhondt-Dhaenens - When the mood strikes... Verzameling Wilfried & Yannicke Cooreman / Robert Devriendt. Peintures & Scenarios.

DEURLE - MUSEUM DHONDT-DHAENENS - WHEN THE MOOD STRIKES... VERZAMELING WILFRIED & YANNICKE COOREMAN / ROBERT DEVRIENDT. PEINTURES & SCENARIOS.
Opening 21 juni 2009, van 11u00 tot 15u00

When the mood strikes... Verzameling Wilfried & Yannicke Cooreman
Na de succesvolle tentoonstelling van de Verzameling Matthys-Colle in 2007, ontsluit het MDD in de zomer van 2009 de verzameling Wilfried en Yannicke Cooreman. Het echtpaar Cooreman startte met verzamelen eind jaren 1970, door het verwerven van werk van jonge kunstenaars die tot hun eigen generatie behoorden. Sindsdien hebben ze zich in de eerste plaats toegelegd op het volgen en verzamelen van jonge kunstenaars, vaak nog vóór of aan het begin van hun internationale doorbraak. Zo zijn meerdere generaties kunstenaars vertegenwoordigd in hun verzameling, gaande van Franz West, Thomas Schütte, Art & Language, Jean-Marc Bustamente en Jan Vercruysse tot Lucy McKenzie, Gregor Schneider, Robert Kusmirowski,... Door hun wervingspolitiek onderscheiden Wilfried en Yannicke Cooreman zich als trouwe en geëngageerde verzamelaars van jonge en beloftevolle kunstenaars en bieden ze een eclectisch beeld op de vele artistieke tendensen van de laatste drie decennia.

Robert Devriendt. Peintures & Scenarios.
Robert Devriendt in dialoog met de vaste collectie van het MDD

In de collectiepresentatie van het MDD worden deze zomer zes 'sequenties' van Robert Devriendt (°1955, Brugge) getoond. Dit zijn series van minischilderijen die functioneren als filmfragmenten. De interpretatie van de sequenties laat hij over aan de toeschouwer. De tentoonstelling 'Peintures & Scénarios' werd eerder gepresenteerd in het Musée des Beaux-Arts van Tourcoing. Voor de publicatie die verscheen naar aanleiding van dit project nodigde Robert Devriendt een aantal gevestigde auteurs uit om een tekst te schrijven bij elke sequentie.

Info:
Opening 21 juni 2009, van 11u00 tot 15u00
Vanaf 12u00 mogelijkheid tot eten aan diverse eetkraampjes in de tuin van het museum Dhondt-Dhaenens.
Van 21 juni tot 13 september 2009
Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle
www.museumdd.be

top

Gent - S.M.A.K. - Carl De Keyzer en Navid Nuur

GENT - S.M.A.K. - CARL DE KEYZER EN NAVID NUUR

Trinity - Carl De Keyzer
Van 13 juni tot 30 augustus 2009

Carl De Keyzer (°1958, Kortrijk) begon zijn carrière als freelance fotograaf in 1982, terwijl hij in zijn levensonderhoud voorzag door fotografieles te geven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Door zijn belangstelling voor het werk van andere fotografen was hij tegelijk medeoprichter en medebestuurder van de XYZ-Galerie voor Fotografie. Hij werd voorgedragen voor Magnum in 1990 en werd volwaardig lid in 1994. Tegenwoordig is hij vooral bekend als fotograaf van sociale documentaires en werkt hij graag rond grootschalige projecten en algemene thema's. Zijn stijl hangt niet af van alleenstaande beelden, in de plaats daarvan geeft hij de voorkeur aan een verzameling van beelden die in wisselwerking staan met tekst (vaak afkomstig uit zijn eigen reisdagboeken). Hij is een meester in het vastleggen van straatscènes, landschappen en gebouwen vanbinnen en vanbuiten.

Ter gelegenheid van de publicatie van het boek 'Trinity' zal hij tentoonstellen rond tachtig foto's in het S.M.A.K. Dit is een mijlpaal in zijn werk, een drieluik rond het thema van de alomtegenwoordigheid van kracht en geweld in hedendaagse maatschappijen over de hele wereld. De titel zelf verwijst niet alleen naar een traditioneel beeld van kracht zoals in een klassiek schilderij, maar ook naar de code en de plaats waar de eerste atoombom werd getest. Carl De Keyzer pakt hedendaagse kracht, het zinloze geweld en de wereldwijde verwoesting aan met beelden uit de geschiedenis, oorlogen en politiek.

De foto's die getoond worden, zijn genomen in recente conflicten (Angola, Burundi, Ivoorkust) of in steden met parlementen van belangrijke staten (Washington, Brussel, Beijing). Carl De Keyzers beelden tonen met schokkende duidelijkheid hoe het leger wordt opgehemeld, hoe patriottisme een hype wordt, hoe politici worden beschermd en gewone mensen in de steek worden gelaten. Deze foto's leggen duidelijk uit hoe een fenomeen als het nazisme of leninisme kon doorbreken. De uitdaging van de fotografie van De Keyzer bestaat erin een persoonlijke interpretatie te geven van historische schilderijen, waarbij het proces dat de kunstenaar aanzet om een sociale en historische werkelijkheid voor te stellen, in vraag wordt gesteld. 

KUNST NU - Navid Nuur
Van 13 juni tot 2 augustus 2009

Als Navid Nuur (°1976, Teheran) over zijn eigen werk spreekt, gebruikt hij vaak termen als 'schoon' of 'zuiver', en soms zelfs 'warm'. De wijze waarop hij zich tot materiaal, de ruimte om hem heen, en zijn observaties daarin verhoudt, is bijna devoot te noemen. De aandacht voor details en de zorgvuldige afstemming van de verschillende onderdelen van een werk of een tentoonstelling maken dat je als toeschouwer deelgenoot wordt van een 'inwendige' wereld. In Nuurs werk wordt - hoewel het er op het eerste zicht zeer 'conceptueel' uitziet - een zeer persoonlijke beeldproblematiek zichtbaar waarin de vraagstelling centraal staat. Hoe een bepaalde zinsnede uiteindelijk om een specifieke vorm vraagt bijvoorbeeld, of hoe door middel van het in variabele stemtonen benoemen van rood en blauw verschillende kleuren paars kunnen worden opgeroepen.

De tentoonstelling 'The Value of Void' in de Kunst Nu-ruimte van het S.M.A.K. brengt een aantal ruimtelijk herdachte werken van Nuur samen met een aantal nieuwe werken. De expositie vormt een soort van inhoudelijke 'prequel' op twee komende tentoonstellingen van Navid Nuur, in het Fridericianum in Kassel en in 'De Hallen' in Haarlem. Op het einde van deze drie tentoonstellingen wordt een catalogus uitgegeven die een volledige bundeling geeft van Navid Nuurs kunstproductie tot nu toe.

Info:
S.M.A.K., Citadelpark, 9000 Gent
www.smak.be

top

Gent - Kunstenplatform Zebrastraat - Picture Palace - Hans Vandekerckhove

GENT - KUNSTPLATFORM ZEBRASTRAAT - PICTURE PALACE - HANS VANDEKERCKHOVE
Van 13 juni tot 26 juli 2009

The light within.jpgDe Stichting Liedts-Meesen toont van 13 juni tot 26 juli 2009 in Gent recente schilderijen van de hedendaagse kunstenaar Hans Vandekerckhove in de Zebrastraat. De meeste van deze schilderijen werden nog niet eerder getoond in België en maken deel uit van privé- of openbare collecties. Tegelijk wordt het kunstboek Picture Palace voorgesteld met teksten van Paul Depondt en Pjeroo Roobjee, een uitgave van Lannoo.

In het actuele kunstgebeuren zijn er de laatste 15 jaar geen grote bewegingen meer. De modernistische en postmodernistische stormen zijn gaan liggen en het kunstenbeeld is als dusdanig versnipperd tot een caleidoscoop van individuele posities. Een kunstenaar als Hans Vandekerckhove, die in zijn parcours altijd een individualist is gebleken, schept en krijgt in het meanderende landschap van de kunstgeschiedenis kansen door op een authentieke manier als mens en als kunstenaar een sterke relatie met de natuur te onderhouden. Daarover heeft hij als visueel dichter veel te vertellen.

De Stichting Liedts-Meesen nam het initiatief voor de tentoonstelling 'Picture Palace' in de Zebrastraat te Gent waarin een 40-tal recente schilderijen opgenomen zijn. Tegelijk wordt het kunstboek 'Picture Palace' voorgesteld met teksten van Paul Depondt en Pjeroo Roobjee, een uitgave van Lannoo.
Deze tonen Hans Vandekerckhove (°1957) als een wandelaar in de klassieke landschapstraditie waarin hij al schilderend de bewandelde buitenwereld verinnerlijkt in een bevreemdend verstilde binnenwereld, zijn eigen gedroomde Picture Palace. 

In de inleiding van het boek 'Picture Palace' (www.lannoo.be, hardcover, quadri, druk Die Keure, ISBN 978 90 209 836623) schrijft Pjeroo Roobjee over de schilderstijl: "Het werk van Hans Vandekerckhove is de arbeid van een equilibrist die balanceert tussen spirituele geladenheid en metafysische rust. Hij is een jongleur die alle mogelijkheden van olieverf weet uit te buiten. In dunne, transparante lagen schilderend, labeurt hij tot de naald van de kleurschaal de exacte tint aanwijst. Hij evolueert telkens weer van vaag naar scherp... van bruut naar helder."

Hans Vandekerckhove surft al sinds de jaren '80 op de golven van de schilderkunst; eerst als heftige uitbundige kunstenaar, daarna zoekend naar een formalisme in de jaren '90, naar de horizon in zijn laatste werken. Rode draad is de gevoelige en intelligente expressie van een overtuiging dat de verloren gegane samenhang tussen mens en omgeving door kunst kan gerestaureerd worden.

Met visuele aandacht voor de grootsheid van de kleine dingen en het metafysische in de realiteit sluit Hans Vandekerckhove inhoudelijk aan bij de traditie van de romantiek (natuur, herinnering, subjectiviteit). Formeel is er echter een sterke injectie van zeer hedendaagse impulsen (digitaliteit, film, popcultuur).

Info:
Van 13 juni tot 26 juli 2009
Curator: Isolde De Buck
Initiatiefnemer: Stichting Liedts-Meesen
Organisatie: NV Zebrastraat
Kunstplatform Zebrastraat, Zebrastraat 32/ 001, 9000 Gent 
www.zebrastraat.be 

Beeld:
'The Light Within', O/C, 2007, 125x125

top

Aalst - Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst - Fin de saison

AALST - NETWERK - FIN DE SAISON
Zaterdag 13 juni 2009 om 20u30

Netwerk sluit het seizoen af met niet zomaar een finissage: 'een spetterend slotfeest' komt dichter in de buurt. Op deze avond kan feestelijk geproefd worden van verschillende kanten van Netwerk: tentoonstellingen van Yvan Derwéduwé, Slavs & Tatars en Filip Van Dingenen, performance door Maria Degrève, presentatie van het project The Good Life van Ronny Heiremans & Katleen Vermeir, concerten van Basketball, Teeth Mountain, DJ /rupture & Andy Moor, en DJ-sets van Tupolev Sound Crash en DJ /rupture.

Info:
Zaterdag 13 juni 2009 om 20u30
www.netwerk-art.be

top

Mechelen - Stadsvisioenen - Songlines - Firefly

MECHELEN - STADSVISIOENEN - SONGLINES - FIREFLY
Van 13 tot 21 juni 2009

De Brusselse werkplaats voor kunsten Firefly kreeg voor Stadsvisioenen de opdracht een internationaal gelegenheidscollectief van beeldend kunstenaars samen te stellen en in Mechelen los te laten. Hun missie? Op zoek gaan naar non-places, plekken in de stad die aan ieders aandacht lijken te ontsnappen en die tegelijkertijd aan niemand en aan iedereen toebehoren.

Volgende week staan een aantal events van Firefly op het programma bij 'Stadsvisioenen' in Mechelen:

Curator: Luc Mishalle
Artistieke coördinatie: Els Dietvorst (Firefly vzw)
Projectcoördinatoren: Anne De Roeck & Sophie Van Stratum
Kunstenaarscollectief: Orla Barry, Hassan Darsi, Els Dietvorst, Marjolijn Dijkman, Christoph Fink, Johanna Kirsch, Suchan Kinoshita

Info:
Locatie: verspreid over Mechelen
Coproductie: Firefly vzw, DE MAAN & MMMechelen vzw i.s.m. dienst Wijk- en dorpszaken
www.stadsvisioenen.be

top

Antwerpen - FotoMuseum Provincie Antwerpen - tentoonstellingen

ANTWERPEN - FOTOMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN - TENTOONSTELLINGEN
Opening donderdag 18 juni 2009 om 20u00


Baghdad Calling/Why Mister Why? - Geert van Kesteren

Geert van Kesteren (°1966, Ijsselstein) brengt sinds operatie 'Desert Fox' (1998) met indringende beeldreeksen verslag uit over de Irakoorlog. In de zomer van 2009 presenteert het FoMu zijn Irakprojecten 'Baghdad Calling' en 'Why Mister Why?'. De tentoonstelling gaat een stap verder dan de media en geeft een intens en persoonlijk beeld van deze oorlog, waarbij de mens centraal staat.

In 2004 brak van Kesteren internationaal door met 'Why Mister Why?'. In filmische sequenties en een vluchtige snapshotstijl toont hij het onbegrip en de miscommunicatie tussen de militairen en de burgers. Zowel in het Westen als in de Arabische landen werd het boek zeer goed ontvangen.

Voor vele vluchtelingen was hun mobiele telefoon een digitaal fotoalbum geworden met persoonlijke beelden die hen door achtergebleven familie en vrienden vanuit Irak werden toegestuurd. Deze foto's en hun bijbehorende verhalen vormen het uitgangspunt voor het project 'Baghdad Calling' (2008). Hiermee zette van Kesteren een belangrijke en vernieuwende stap binnen de fotojournalistiek.

Red Journey - Nick Hannes

Nick Hannes (°1974, Antwerpen) reisde in 2007 en 2008 door Rusland en de veertien landen van de voormalige Sovjet-Unie. In zijn geliefkoosde actieterreinen zoals stationsbuurten, buitenwijken, stadsontwikkelingsgebieden, industriële sites, parken, kermissen en stranden op zondag, ging hij op zoek naar de sporen van het communistische verleden enerzijds en tekenen van maatschappelijke transitie anderzijds.  Hij toont een regio vol contrasten, met extreme rijkdom te midden van mensonterende armoede, standbeelden van Lenin en gouden monumenten voor nieuwe dictators. 'Red Journey' gaat voorbij de stereotypen die het grauwe imago van de Sovjet-Unie bepalen. Met een nieuwsgierige, frisse en verwonderde blik legt Hannes de nostalgie naar vroeger en de absurditeit van het dagelijks bestaan in de voormalige Sovjet-Unie vast.
Nick Hannes is freelance fotograaf en gastdocent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Een reeks foto's uit 'Red Journey' werd dit jaar bekroond met de Nikon Press Photo Award 2008.
www.nickhannes.be 

Theatres of the Real. Britse fotografie vandaag

'Theaters of the Real' presenteert recent werk van acht fotografen die met veel gevoel voor theatraliteit de Britse documentaire traditie opnieuw uitvinden. De grens tussen realiteit en fictie vervaagt in de foto's van Annabel Elgar, Mitra Tabrizian, Nigel Shafran, Danny Treacy, Sarah Dobai, Tom Hunter, Clare Strand en Sarah Pickering. Hun hallucinante visie op het hedendaagse Groot-Brittannië is even aangrijpend als komisch. We herkennen de effecten van de globalisering: bankiers en hardwerkende mensen zowel als ontheemde adolescenten en achtergebleven voorsteden. De fotografen ensceneren deze tegenstellingen met levendige verbeelding en subtiele ironie.
'Theatres of the Real' werd samengesteld door curatoren David Green en Joanna Lowry (University of Brighton, UK).

Van 18 tot 19 uur geven curatoren David Green en Joanna Lowry een lezing in het FoMu over de tentoonstelling. Inschrijven aangeraden: rebekka.wauters@fotografie.provant.be.

Info:
Van 19 juni tot 13 september 2009
FotoMuseum, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen
In dezelfde periode loopt in het FotoMuseum de tentoonstelling 'De film van mijn leven'.
www.fotomuseum.be

top

Gent Matinees 5

GENT MATINEES 5
Zondag 21 juni 2009

Op zondag 21 juni 2009 vindt de vijfde editie plaats van een intussen algemeen gesmaakt initiatief: de Gentse Matinees. Op deze bijzondere dag zetten veertien galeries en expositieruimtes in het Gentse hun deuren wagenwijd open voor een breed publiek. Een uitgelezen kans om eindelijk eens komaf te maken met die drempelvrees, of om opnieuw een bezoekje te brengen aan je favoriete galerie. Er staat een heel aantal boeiende tentoonstellingen op het programma, waarvan er enkele samen met de Matinees van start gaan of afsluiten. Op elke locatie zijn er plannetjes voorzien om de bezoekers doorheen hun Matinee te leiden.
Deelnemers: Croxhapox, Galerie Fortlaan 17, Galerie Jan Dhaese, Galerie S. & H. De Buck, Grusenmeyer Art Gallery, Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), IPS, KIOSK, Museum Dhondt-Dhaenens, S.M.A.K., Tatjana Pieters / One Twenty Gallery, Verzameld Werk, Witte Zaal en Zebrastraat.

Info:
Zondag 21 juni 2009, van 11u00 tot 18u00

Waar: diverse galeries en expositieruimtes in Gent

www.gentmatinees.be

top

Hasselt - Z33 - Werk Nu

HASSELT - Z33 - WERK NU

Vanaf 28 mei tot 27 september kunt u in Z33 in Hasselt naar de tentoonstelling 'Werk Nu'. Met deze tentoonstelling wil Z33 stilstaan bij de idee en invulling van 'werk' in de huidige samenleving.
Er kruipt veel tijd in een tentoonstelling over werk. Het conceptwerk start maanden op voorhand, een thema moet uitkristalliseren en kunstenaars, galerijen en musea worden gecontacteerd. Maar het geheel zou niets zijn als niet alles de perfecte plaats in de ruimte krijgt. Het technische team van Z33 speelt hierin een grote rol: zij toveren tentoonstelling na tentoonstelling de ruimtes om tot de perfecte setting voor het werk dat gepresenteerd wordt. Vaak werken zij achter gesloten deuren, maar deze keer worden de deuren wijd open gezet en is iedereen welkom om te kijken hoe een tentoonstelling wordt opgebouwd, letterlijk dan.
Bezoekers van Z33 krijgen hierdoor de unieke kans om een tentoonstelling in opbouw te bezoeken en te zien hoe een tentoonstellingswerf week na week evolueert.

Info:
De 'werf' van 'Werk Nu' is elke donderdag in juni te bezoeken van 13u00 tot 15u00. Op een monitor aan de tentoonstellingsruimte zijn de werken zelfs op de voet te volgen.
www.z33.be

top

Antwerpen - LLS 387 Ruimte voor actuele kunst - Daniel dos Santos en Tin Jacobs

ANTWERPEN - LLS 387 RUIMTE VOOR ACTUELE KUNST - DANIEL DOS SANTOS EN TIN JACOBS

'Burnout': Daniel dos Santos
performance op donderdag 11 juni 2009, 19u00
installatie tot 27 juni 2009

In 1953 ontstaat door een spontane samenwerking tussen twee jonge kunstenaars, namelijk Robert Rauschenberg en John Cage, het intussen legendarische werk 'Automobile tire print'. Het is een 7,3 meter lange monoprint van een zwartgeverfde autoband op papier, gemonteerd op canvas. Rauschenberg kapte zwarte verf op papier terwijl John Cage de auto vooruit stuurde.

De jonge kunstenaar Daniel dos Santos (°1985) zal in LLS 387 op 11 juni een interpretatie van 'Automobile tire print' ensceneren in een performance getiteld 'Burnout'. Een auto zal op volle kracht uit de kunstruimte rijden terwijl tegelijkertijd met volle kracht geremd wordt. Dit zorgt voor het smelten van de autobanden waarbij blijvende zwarte rubberen autobandsporen in de ruimte en op de straat ontstaan. De performance zal gedocumenteerd worden en zal als installatie nog tot 27 juni te bezichtigen zijn.
Daniel dos Santos werkt sinds een jaar aan een reeks herinterpretaties van kunstwerken uit de twintigste eeuw zoals bijvoorbeeld Manzoni's 'Merda d'artista', Yves Kleins 'Anthropometrie' uit de jaren zestig en Bas Jan Aders 'Fall II' uit 1970.
'Burnout' is dos Santos' vierde werk in deze reeks.

'De Ezel': Tin Jacobs
open atelier (tuinhuis) van 11 juni tot 27 juni 2009
tijdens de maanden juli en augustus op afspraak (0476/95 49 28)
finissage op donderdag 10 september 2009

'The Hills Hoist Project' is een multimediaal project van Tin Jacobs (°1952) dat in verschillende delen geproduceerd zal worden. Een 'hills hoist' is een in de wind draaiende droogmolen die vooral in de achtertuinen van Australië terug te vinden is. Afgezien van de praktische functie, namelijk het drogen van de was, is de 'hills hoist' ook zoiets als een sociale draaischijf. Het artistiek project van Tin Jacobs zal de vorm van deze draaiende droogmolen hernemen en er observaties en reflecties aan vast koppelen, gebruikmakend van verschillende media.
Deel 1 van 'The Hills Hoist project', een vier meter breed schilderij, heeft als titel 'De Ezel' en wordt in het tuinhuis van LLS 387 tijdens de zomermaanden in een open atelier, dus toegankelijk voor het publiek, door de kunstenares gerealiseerd. Het doek zal een panoramisch zicht op een achtertuin in Australië tonen, geschilderd vanuit het centrale punt van de 'hills hoist'. Tegenover het canvas bevindt zich een camera die drie maanden lang dag na dag het gebeuren in het atelier zal registreren. De video toont het ontstaan van het schilderij, de confrontatie en de gesprekken met het publiek. De video wordt daarna geprojecteerd en geïntegreerd in het schilderij zelf, zodat een tunneleffect of een Droste-effect ontstaat.
Deel 2, 3 en 4 van 'The Hills Hoist Project' zullen op een later tijdstip door de kunstenares gerealiseerd worden.

Info:
LLS 387, Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerpen
0497/48.17.27, lls387@telenet.be
users.telenet.be/lls387

top

Brussel - Tour & Taxis - Urban E Motion

BRUSSEL - TOUR & TAXIS - URBAN E MOTION
Van 18 tot 28 juni 2009

'Urban E Motion' brengt het boeiende verhaal van jonge en gevestigde kunstenaars die gefascineerd zijn door het stedelijke milieu.

Deelnemende kunstenaars: Samuel Coisne, Conny Kuilboer & Ben Kruisdijk, Katie Lagast, Thomas Laureyssens, Julie Lenaerts, Boris Ljugov, Anna Michalska & Julien Pierre Buse, Paul Schietekat en Tom Woestenborghs.
Evenveel disciplines als kunstenaars. Via tekeningen, schilderijen, sculpturen, video- en andere installaties ontsluit de wereld van urbanisatie en mobiliteit zich. De bezoeker beleeft de stap van beweging naar emotie.

'Urban E motion' wordt georganiseerd door 7 eindejaarsstudenten, onder begeleiding van een ervaren docent, die de 2-jarige opleiding 'Uitbater van een kunstgalerie' volgen bij Syntra Brussel. De tentoonstelling is het gezamenlijke eindproject van de opleiding.

Info:
Van 18 tot 28 juni 2009
Tour & Taxis, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel
Meer info via www.urbanemotion.tk

top

Publicatie

KUNSTWERK[t] - Nooit - kunstdoos voor kinderen

KUNSTWERK[t] - NOOIT - KUNSTDOOS VOOR KINDEREN
Presentatie dinsdag 16 juni 2009 om 11u00 in Huis van Alijn (Gent)

Nooit_inhoud.jpgKUNSTWERK[t] pakt uit met 'Nooit', een boek gebaseerd op tien kunstwerken van hedendaagse Belgische topkunstenaars en een doe-doos voor +7-jarigen. 'Nooit' is een kunstproject dat kinderen doorheen beeld, muziek en taal aanzet om kunst te ontdekken. Want kunst is niet saai of enkel bestemd voor een kennerspubliek. Hedendaagse kunst is een fantastische bron van inspiratie. Zeker ook voor kinderen. KUNSTWERK[t] stelt deze doos voor op 16 juni om 11u00 in Huis van Alijn te Gent.

Voor kinderen is er geen afstand tot een kunstwerk. Zij stellen zichzelf niet de klassieke vraag: is dit nu kunst? Kinderen benaderen kunstwerken op een heel directe manier. Zo is ook dit project opgevat: een verhaal geïnspireerd door kunst van nu, met inspiratie voor de kunstenaars van morgen...

'Nooit': het verhaal
'Nooit' is gebaseerd op tien kunstwerken van hedendaagse Belgische topkunstenaars (Berlinde De Bruyckere, Guy Rombouts, Panamarenko, Peter De Cupere e.a.) die allen heel enthousiast waren om aan dit project mee te werken. Elk kunstwerk stuwt het verhaal in een nieuwe richting. Jeugdschrijver Wally De Doncker schreef dit verrassend en ongewoon verhaal. Kinderen vanaf 7 jaar worden daarbij op een speelse manier binnengeleid in de wereld van de hedendaagse kunst en worden geïnspireerd om zelf beeldend aan de slag te gaan.

'Nooit': de doos
Maar 'Nooit' is veel meer dan een verhaal. Het is ook een doe-doos met het verhaalboek, een opdrachtenboekje, een schetsblok en verrassende werkmaterialen.

Kinderen maken zelf illustraties bij het verhaal. Aan de hand van creatieve beeldopdrachten leren ze de vormentaal van de kunstwerken aanvoelen. Voor het uitvoeren van de opdrachtjes worden ze geprikkeld door de verrassende materialen in de doos, door bijzondere foto's en illustraties van Karolien Vanderstappen.

Het eerste in een reeks van drie ....
Het boek 'Nooit' maakt deel uit van een drieluik voor jonge kunstenaars, 'Nooit voor Altijd'. Dit beeldend kunstproject voor kinderen wordt georganiseerd in samenwerking met het
Centrum voor Beeldexpressie, Koor & Stem en Creatief Schrijven.

Info:
Presentatie op dinsdag 16 juni om 11u00, in aanwezigheid van schrijver Wally De Doncker en illustratrice Karolien Vanderstappen.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Katrien Boogaerts, info@kunstwerkt.be, 09/235.22.75
Locatie: Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
www.kunstwerkt.be/nooit.html

top

Buitenland

Frankrijk - Marne-La-Vallée - La Ferme du Buisson - Lawrence Malstaf

FRANKRIJK - MARNE-LA-VALLÉE - LA FERME DU BUISSON - LAWRENCE MALSTAF
Van 14 juni t.e.m. 12 juli 2009

Lawrence Malstaf heeft pas de Golden Nica in Interactive Art ontvangen in het kader van het internationaal festival Ars Electronica, met zijn installatie 'Nemo Observatorium'.

Van 14 juni tot en met 12 juli loopt in La Ferme du Buisson de solotentoonstelling 'Les Sens Cibles'. Bij de installaties van Lawrence Malstaf (°1972, Brugge) is de ervaring 'being in the middle' van groot belang. In zijn installaties kan de bezoeker zelf concrete of abstracte situaties ervaren. In plaats van de indirecte ervaring van de getuige bij een performance (iemand anders' beleving) of een foto (een uitwendig object), wordt de bezoeker een essentieel lichamelijk onderdeel van wat er gebeurt en beleeft hij of zij dit van binnen uit, in plaats van het te denken of te interpreteren van buiten af. Dit laatste komt pas nadien. Het zijn dus geen statische beelden of momentopnamen. Het zijn mechanismen die een proces op gang brengen, materialen, voorwerpen of een ruimte in beweging brengen. Het zijn levende installaties en in die zin zijn ze vergelijkbaar met een performance. Het zijn handelingen in 'loop' met een tijdsduur die weliswaar afhankelijk is van de bezoeker.

Info:
www.lafermedubuisson.com/...
www.fortlaan17.com

top

Zuid-Afrika - Johannesburg - The Bag Factory - Adding Subtractions

ZUID-AFRIKA - JOHANNESBURG - THE BAG FACTORY - ADDING SUBTRACTIONS
Opening 17 juni 2009

Deelnemende kunstenaars: Roger Ballen, Charif Benhelima, Ricky Burnett, Paula Delgado, Happy Dhlame, Paul Emmanuel, David Goldblatt, Nicholas Hlobo, Nadine Hutton, Diana Hyslop, William Kentridge, David Koloane, Bronwyn Lace, Lawrence Lemaoana, Gerhard Marx, Pat Mautloa, Senzo Nhlapo/Unplug The Truth Book Club, Sam Nhlengethwa, Thenjiwe Nkosi, Emeka Okereke, Tracey Rose, Lerato Shadi, Dinkies Sithole, Diane Victor, Sue Williamson  

curator: Daniella Géo

De tentoonstelling 'Adding Subtractions' brengt werk samen met diverse media, concepten en esthetieken, met focus op de Zuid-Afrikaanse hedendaagse kunstproductie. Daarnaast presenteert de tentoonstelling werk van drie internationale bezoekers: Charif Benhelima (België), Paula Delgado (Uruguay) en Emeka Okereke (Nigeria).

Info:
Van 18 juni tot 10 juli 2009
Gesponsord door: The National Arts Council of South Africa, The Ford Foundation
Ondersteund door de Vlaamse Overheid, Prins Claus Fonds, The Goethe Institute, Institut Français d'Afrique du Sud, de ambassade van Frankrijk in Zuid-Afrika
Meer info via www.bagfactoryart.org.za/...

top

Oproepen en vacatures

Oproep - Artists in Residency Program - Cité internationale universitaire de Paris

OPROEP - ARTISTS IN RESIDENCY PROGRAM - CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Deadline 15 juni 2009

La Cité internationale universitaire de Paris lanceert een oproep tot kandidaturen voor het Artists in Residency programma voor muzikanten, beeldende kunstenaars en architecten.

Locatie: Parijs
Data: verblijf 3 tot 9 maanden, tussen 1 oktober 2009 en 31 juni 2010

Klik hier voor de oproep en het deelnameformulier.

Info:
Bron: www.kunstenenerfgoed.be/...

top

Oproep - openluchttentoonstelling Gent - jonge vrouwelijke kunstenaars

OPROEP - OPENLUCHTTENTOONSTELLING GENT - JONGE VROUWELIJKE KUNSTENAARS
Deadline 21 juni 2009

Van 17 tot en met 25 juli 2009 wordt in de binnenstad van Gent een openluchtkunstenfestival georganiseerd. Hiervoor is men op zoek naar jonge (<28 jaar), vrouwelijke en beloftevolle kunstenaars uit Gent die gratis hun werk willen exposeren, op een unieke locatie in stad Gent. Ben je geïnteresseerd, laat dan zeker iets weten via kunstenfestival@gmail.com.

Info:
Voor verdere informatie kan je contact opnemen via kunstenfestival@gmail.com.

top

Oproep - Josworld - kunstenaars

OPROEP - JOSWORLD - KUNSTENAARS
Deadline 15 juli 2009

'M'ATUVU - Creatieve Shopwindow' is een project van Josworld, Designers Collective. Josworld is een non-profitorganisatie, die nieuw leven wil blazen in de culturele scène door middel van inventieve en creatieve projecten. De tentoonstellingsruimte van de organisatie is gesitueerd in de Lakensestraat, in het hartje van de Brusselse culturele buurt. Hier organiseert Josworld tentoonstellingen, maar ook happenings en performances. Met als belangrijkste doel: het creëren van een dynamisme tussen kunstenaars, artistieke projecten en de buurt.

Voorwaarden:
'M'ATUVU - Shopwindow' staat kosteloos ter beschikking van individuele kunstenaars of collectieven voor een periode van x-aantal weken. M'atuvu richt zich voornamelijk op jong, opkomend talent en tracht een alternatieve beweging te creëren buiten de bestaande artistieke scene. Er zijn geen beperkingen maar er wordt voorrang gegeven aan projecten die een interactie creëren tussen de tentoonstellingsruimte, voorbijgangers en de buurt. Ook kunstenaars die de ruimte als tijdelijke werkruimte of repetitieruimte willen gebruiken zullen voorrang krijgen. In de programmatie probeert Josworld een evenwicht te zoeken tussen visuele kunsten, muziek en performances.

Call for artists:
Momenteel lanceert Josworld een 'call for artists' voor de periode september 2009 tot maart 2010. De deadline voor aanvragen is 15 juli 2009. Om een project in te dienen, vult u het aanvraagformulier, dat u terugvindt op www.josworld.org/matuvu in. Gelieve ook beeldmateriaal en/of andere documenten aan Josworld te bezorgen om uw project toe te lichten.

Info:
Deadline voor aanvragen: 15 juli 2009
Mail naar matuvu@josworld.org
Aanvraagformulier en alle info op www.josworld.org/matuvu

top

Oproep - PhDArts - call for applications

OPROEP - PHDARTS - CALL FOR APPLICATIONS
Deadline 31 oktober 2009 of 30 april 2010

PhDArts biedt een internationaal, hoogstaand en kwaliteitsvol promotietraject aan in de beeldende kunst en vormgeving. Elk promotietraject bestaat naast het individuele onderzoek ook uit de promotieopleiding. Voor elke promovendus wordt gezocht naar een geschikt team van begeleiders en een geschikte onderzoeksomgeving.

PhDArts is een samenwerking van de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Voor onderdelen van de promotieopleiding wordt samengewerkt met het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten van de Associatie K.U.Leuven.

In het onderzoek in de kunst zijn de begrippen kennis, betekenis en zin nauw met elkaar verweven. Om inzicht te krijgen in deze kennis en deze kennis te bevragen is de discursieve, verbale component van het onderzoek belangrijk. Onderzoek in de kunst kenmerkt zich door een wisselwerking met de artistieke praktijk. Het maakt onlosmakelijk deel uit van de artistieke praktijk van de onderzoeker. Onderzoek in de kunst (anders dan onderzoek naar de kunst, zoals de kunstgeschiedenis) kent dan ook geen vooropgesteld doel of resultaat, en evenmin algemene van te voren vastgestelde procedures. De uitkomst van het onderzoek is volkomen open. Deze openheid is een voorwaarde voor het onderzoek in kunst en vormgeving.

Er bestaat een unieke relatie tussen kunstenaar/ontwerper, onderzoeksmethode en uitkomst van het onderzoek. Het promotieonderzoek is alleen mogelijk dankzij het kunstenaarschap, en omgekeerd ontwikkelt de onderzoeker zijn kunstenaarschap door het onderzoek. De uitkomst is dan ook een artistiek product, gecombineerd met een discursief product dat recht doet aan het artistieke.

De promotieopleiding is een aanvulling op de individuele begeleiding door het begeleidingsteam. De promotieopleiding wordt jaarlijks aangeboden en bestaat uit zes tot acht seminars van een hele of halve dag en twee workshops, met een duur van één tot twee weken elk.

Van de promovendi wordt verwacht dat zij de seminars gedurende de gehele duur van hun promotietraject bijwonen en dat zij in de loop van hun promotieonderzoek minstens vier workshops van één tot twee weken bijwonen.

Kandidaten moeten een master/ meestergraad in de kunsten hebben behaald of een vergelijkbaar niveau kunnen aantonen. Over de uiteindelijke toelating tot de promotie beslist de Universiteit Leiden, waar ook de promotie zal plaatsvinden. Men kan zich aanmelden bij de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden of de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Info:
Meer informatie op www.phdarts.eu.

top

Vacatures - MuHKA

VACATURES - MuHKA

Het MuHKA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende (en onafhankelijke) grote Vlaamse instelling gevestigd te Antwerpen. Het MuHKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder.

Vacatures:

top
 
 
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM). Voor deze nieuwsbrief worden betrouwbare bronnen gebruikt. De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden. Het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst is niet verantwoordelijk voor eventuele weergave van foute informatie. Het BAM behoudt het recht de gemelde informatie al dan niet te publiceren in de nieuwsbrief. Het BAM geeft de beschikbare informatie door, maar claimt geen volledigheid. Om geen enkele email te ontvangen van BAM klik hier.

Het BAM wordt ondersteund door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.